arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

ANBI

Stichting Zevenwouden is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Met deze erkenning zijn giften aan Stichting Zevenwouden aftrekbaar voor donateurs (zowel voor inkomsten- als vennootschapsbelasting).

RSIN-nummer: 858983011

KvK-nummer: 72092688

Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0331 5093 42