arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

De stichting

De Stichting heeft ten doel de vergroting van de leefbaarheid en het genot van het dorp Siebengewald en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van

  • ouderen ten behoeve van het hebben van een aangename oude dag.
  •  jeugdigen om een passende schoolkeuze te maken en deze studie te voltooien.
  • startende ondernemers een steuntje in de rug te geven bij het opzetten van een bedrijf.

De Stichting Zevenwouden is gevestigd in de gemeente Bergen(L)

De Stichting is opgericht op 6 juli 2018 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 72092688

Het RISN nummer van de Stichting is: 858983011

Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0331 5093 42