arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Zevenwouden bestaat uit de volgende personen:

  • De heer O.M.M. Huizinga (voorzitter)
  • Mevrouw M.M.F. van den Hoogen (secretaris)
  • De heer W.A. Jans (penningmeester)
  • Mevrouw I. Custers (bestuurslid)

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.